ادعای مشاهده موجود زنده بیگانه توسط یکی از مهندسان ناسا

مشاهده موجود زنده بیگانه

ادعای مشاهده موجود زنده بیگانه توسط یکی از ستاره شناسان ناسا توجهات بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. اثبات مشاهداتی از این دست می تواند زندگی و فضای ذهنی انسانها را برای همیشه دستخوش انقلابی عظیم کند. لیلاند ملوین یکی از ستاره شناسان و مهندسین ناسا است. او اخیرا اعلام کرده که موجودات …

نوشته ادعای مشاهده موجود زنده بیگانه توسط یکی از مهندسان ناسا اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.