تماشا کنید: این ویدیو تئوری چند بعدی بودن زمان را توضیح می‌دهد

چند بعدی بودن زمان

نظریه ریسمان (String Theory) یکی از پیچیده‌ترین تئوری‌ها در جامعه علمی است که از آن با نام تئوری همه چیزی (Theory of Everything) نیز یاد می‌کنند. در واقع این تئوری، نوعی چهارچوب است که با درگیر کردن هر چیزی در این دنیا، آنها را توضیح می‌دهد. با اینکه ما هنوز با یک تئوری بسیار سخت …

نوشته تماشا کنید: این ویدیو تئوری چند بعدی بودن زمان را توضیح می‌دهد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.