کائنات را از دید یک ابرانسان ببینید و لذت ببرید!

دنیا از دید یک ابرانسان

ما انسان‌ها، تنها موجودات زنده کائنات نیستیم و چه بسا حتی تنها موجودات هوشمند آن هم نباشیم. هر یک از این موجودات زنده برای زندگی در مکان‌های خاصی، تکامل یافته‌اند و بر همین اساس به ابزارهای فیزیولوژیکی خاصی، مجهز شده‌اند. انسان هم از این قاعده، مستثنی نیست. ما برای زندگی روی زمین، تکامل یافته‌ایم و طبیعی است …

نوشته کائنات را از دید یک ابرانسان ببینید و لذت ببرید! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.