یکی دیگر از موانع جستجوی حیات بیگانه توسط دانشمندان شناسایی شد

موانع جستجوی حیات بیگانه

دانشمندان با مطرح ساختن ایده الگوهای غیرمعمول آب و هوا در سیارات فراخورشیدی، یکی از دیگر از موانع جستجوی حیات بیگانه را شناسایی کردند. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، شواهد مربوط به حیات بیگانه ممکن است در اتمسفر سیارات فرازمینی و الگوهای اقلیمی آن‌ها پنهان شده و به همین دلیل، تلسکوپ‌های بشر قادر به …

نوشته یکی دیگر از موانع جستجوی حیات بیگانه توسط دانشمندان شناسایی شد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.