نگاهی به شهر زیرزمینی نوش آباد ؛ شاهکاری از مهندسان ایران باستان

شهر زیرزمینی نوش آباد

آثار باستانی و شاهکارهای مهندسی مربوط به عهد قدیم، منحصر به تمدن‌های خارجی نیست! در اینجا نگاهی به شهر زیرزمینی نوش آباد در ۱۰ کیلومتری کاشان خواهیم داشت. شهر زیرزمینی نوش آباد در ایران، به عنوان یکی از بزرگترین شاهکارهای مهندسی باستان در دنیا به شمار می‌رود. هزاران سال پیش، فرهنگ‌های باستانی در استان اصفهان …

نوشته نگاهی به شهر زیرزمینی نوش آباد ؛ شاهکاری از مهندسان ایران باستان اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.