تحویل سال به زبان آدمیزاد

تحویل سال به زبان آدمیزاد

تحویل سال به زبان آدمیزاد

لحظه تحویل سال برای ما ایرانیان، لحظه بسیار ویژه‌ای است. گویی با تیک تاک ساعت و سپری‌شدن واپسین لحظات سال قرار است دنیا به آخر برسد و در یک ثانیه به‌طور خلق‌الساعه سال جدیدی متولد شود! این تصور تا حدودی از نظر نجومی هم صحیح است.

زمین دور جدیدی از مسیر گردش به دور خورشید و خورشید نیز دور تازه‌ای از گردش ظاهری میان برج‌ها را در آسمان آغاز می‌کند و فقط در یک لحظه در موقعیتی خاص واقع می‌شود. همان لحظه تحویل سال که اخترشناسان با دقت ثانیه محاسبه‌اش می‌کنند.

خط و خطوط فرضی در آسمان

از گذشته‌های دور منجمان در آسمان شب خط و خطوط مختصاتی خاصی را مشابه با خطوط جغرافیایی فرضی روی زمین در نظر می‌گرفتند.

فرض بر این بود که چون ستاره‌ها صرف نظر از کم‌نور یا پرنور بودنشان در فاصله یکسانی از ما دیده می‌شوند، پس احتمالا روی سطح داخلی کره‌ای در فاصله‌ای بسیار دور از زمین منقوش هستند.

درواقع آنها آسمان را در قالب فلکی بسیار دوردست و کروی شکل در نظر می‌گرفتند که کره زمین را درون خود احاطه کرده است.

به این ترتیب همان‎‌طور که کره زمین با خط استوا به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می‌شد، از بسط خط استوای کره زمین به کره آسمان نیز به خطی فرضی می‌رسیدند که به آن «استوای آسمانی» گفته می‌شد.

ستاره‌هایی که بین استوای آسمانی و ستاره قطبی قرار داشتند، در نیمکره شمالی کره آسمان واقع بودند و ستاره‌هایی که پایین استوای آسمانی قرار داشتند، ستاره‌های نیمکره جنوبی آسمان را تشکیل می‌دادند.

امروزه با وجود این‌که می‌دانیم زمین به دور خورشید می‌چرخد و ستاره‌های آسمان در کهکشان راه شیری قرار دارند و واقعا خبری از کره آسمان در جهان واقعی نیست، با این حال برای بهتر تصورکردن دستگاه مختصاتی و گاهشماری‌ای که از طریق همین دستگاه مختصات انجام شود، کماکان با فرض کره آسمان و خطوط مفروض روی آن مانند استوای آسمانی ماجرا را به پیش می‌بریم.

برای فهمیدن مکانیسم محاسبه لحظه تحویل سال، علاوه بر آشنایی با خط استوای آسمانی، با خط فرضی دیگری به نام «دایره‌البروج» نیز بایستی آشنا شوید.

ماجرای برج‌ها و دایره‌البروج

اگر به شیوه منجمان قدیم، مجموع ستاره‌ها را زیر نظر داشته باشیم و در بین آنها هر شب دو سه ستاره بخصوص را زیر نظر بگیریم، آن وقت خواهیم دید ستاره‌ها هر شب نسبت به شب قبل حدود چهار دقیقه (سه دقیقه و ۵۷ ثانیه) زودتر طلوع می‌کنند. به این ترتیب موقعیت ستاره‌ای یکسان مانند شباهنگ در آسمان این‌گونه خواهد بود که اگر مثلا یکم مهرماه ساعت ۲۰ طلوع کند، با گذشت یک ماه، به اندازه ۳۰ × ۴ دقیقه یعنی ۱۲۰ دقیقه زودتر طلوع می‌کند و به این ترتیب همین ستاره شباهنگ در ابتدای آبان‌ماه دو ساعت زودتر، حدود ساعت ۱۸ طلوع خواهد کرد.

به این ترتیب در ماه‌ها و فصول مختلف سال در ساعتی بخصوص ستاره‌های گوناگونی بالای سر ما در آسمان دیده می‌شود.

منجمان از هزاران سال پیش با دقت در این تغییر موضع آرام ستاره‌ها، علت را جابه‌جا شدن تدریجی موقعیت خورشید در میان ستاره‌ها نتیجه‌گیری کردند.

آنها این میزان را با دقت رصد و محاسبه کردند و حتی مسیر حرکت ظاهری خورشید در میان ستارگان (که در واقع در نتیجه گردش انتقالی زمین به دور خورشید این طور به نظر می‌رسد) را با دقت و در نقشه ستاره‌های آسمان ترسیم کردند.

از آنجا که این مسیر دورادور کره فرضی آسمان از بین ۱۲ صورت فلکی آسمانی به نام‌های حَمَل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدی، دَلو و حوت گذر می‌کند و به هر یک از آنها یک برج گفته می‌شود، این مسیر حرکت ظاهری خورشید در آسمان را دایره‌البروج می‌نامند؛ به معنی دایره برج‌ها. خورشید در هر ماه شمسی، در محدوده یکی از این برج‌ها اصطلاحا اقامت دارد و ابتدا تا انتهای آن را می‌پیماید.

محل برخورد دو خط فرضی در آسمان

از آنجا راستای محور شمال و جنوب کره زمین بر صفحه گردش زمین به دور خورشید عمود نیست و زمین از راستای قائم حدود ۲۳٫۵ درجه کج شده است، از همین رو در کره آسمان بین دایره‌البروج و استوای آسمانی نیز زاویه‌ای به اندازه ۲۳٫۵ درجه وجود دارد. این دو خط فرضی در کره آسمان در دو نقطه به نام‌های اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی با هم برخورد می‌کنند.

کره زمین محیط ۳۶۰ درجه گردش سالانه خود به دور خورشید را در ۲۴۲۱۹۸۷۸/۳۶۵ روز می‌پیماید. یعنی تقریبا هر روز یک درجه.

این اندازه زاویه‌ای در آسمان تقریبا به اندازه دو برابر قرص ظاهری خورشید یا ماه دارد که تقریبا به اندازه ۰٫۵ درجه است.

به همین علت از دید ما در زمین به نظر می‌رسد که خورشید هر روز به اندازه دو برابر قرص خود در آسمان بین ستاره‌ها رو به مشرق پیشروی می‌کند.

خورشید در طول یک سال نیمی از مسیر جابه‌جایی ظاهری خود روی دایره‌البروج را در نیمکره شمالی آسمان می‌پیماید (از یکم فروردین تا ۳۱ شهریور) و نیمی از مسیر جابه‌جایی ظاهری خود را در نیمکره جنوبی آسمان (از یکم مهر تا ۲۹ اسفند).

در لحظه تحویل سال چه اتفاقی می‌افتد؟

درست در لحظه‌ای که خورشید روی دایره‌ البروج آرام‌آرام و ذره‌ذره به پیش می‌رود و طبق محاسبات نجومی در مدتی کمتر از یک ثانیه مرکز قرص خورشید بر نقطه محل برخورد استوای آسمانی و دایره‌البروج (اعتدال بهاری) منطبق می‌شود، لحظه تحویل سال محسوب می‌شود.

یک ثانیه پیش ازاین لحظه مرکز قرص خورشید در نیمکره جنوبی آسمان و یک ثانیه پس از آن مرکز قرص خورشید در نیمکره شمالی آسمان قرار می‌گیرد. دقت محاسبه این لحظه به عنوان لحظه تحویل سال و آغاز گردش دوباره زمین به دور خورشید از سوی منجمان محاسبه می‌شود.

به این ترتیب در تعاریف نجومی از مدت سال هجری شمسی با عنوان سال اعتدالی یاد می‌شود؛ یعنی مدت زمان یک سال برابر است با دو عبور متوالی خورشید از نقطه اعتدال بهاری در کره آسمان.

این مدت به‌عنوان مدت یک سال در بازه زمانی حدود ۱۰۰ سال به‌طور متوسط چیزی حدود ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه است.

با این حال مدت سال شمسی اعتدالی در همین دوره ۱۰۰ ساله می‌تواند از ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه تا ۳۶۵ روز و ۶ ساعت و ۴ دقیقه متغیر باشد.

به این ترتیب محاسبه لحظه دقیق تحویل سال تنها از طریق رصد منظم موقعیت خورشید در آسمان و تغییرات بسیار جزئی در سرعت گردش زمین به دور خورشید قابل محاسبه است و از همین روست که کارشناسان تقویم هجری شمسی را دقیق‌ترین تقویم جهان می‌دانند. لحظه‌ای که بر اساس محاسبات کارشناسان برای تحویل سال ۱۳۹۷ ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه محاسبه شده است.

اپل در حال کار بر روی نمایشگرهای میکرو ال ای دی خود است

نمایشگرهای میکرو ال ای دی

به گفته‌ی بلومبرگ اپل مشغول کار بر روی نمایشگرهای میکرو ال ای دی (MicroLED) خود برای استفاده در محصولات آینده‌اش اشت. نمایشگرهایی با این تکنولوژی پیشرفته‌تر از اولد سامسونگ است و می‌تواند رقیب قدرتمندی برای نمایشگرهای ساخت سامسونگ باشد. گرچه هیچ شکی نبود که اپل به دنبال پیدا کردن جایگزین‌هایی برای نمایشگرهای سامسونگ است، اما …

نوشته اپل در حال کار بر روی نمایشگرهای میکرو ال ای دی خود است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

اوپو آر ۱۵ با بریدگی بالای صفحه و ۶ گیگابایت رم معرفی شد

اوپو آر 15

اوپو آر ۱۵ (Oppo R15) در کنار نسخه مخصوص “R15 Dream Mirror Edition” با بریدگی بالای صفحه معرفی شدند. در ادامه، نگاهی به ویژگی‌ها و مشخصات گوشی های جدید اوپو خواهیم داشت. هر دو گوشی R15 و R15 DME به نمایشگر ۶٫۲۸ اینچی اولد با وضوح ۱۰۸۰×۲۲۸۰ تجهیز شده‌اند و این یعنی فعلا خبری از …

نوشته اوپو آر ۱۵ با بریدگی بالای صفحه و ۶ گیگابایت رم معرفی شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

مشخصات فنی کامل و قیمت هواوی نوا ۳ ای

قیمت هواوی نوا 3 ای

قیمت هواوی نوا ۳ ای (Huawei Nova 3e) همراه با مشخصات فنی کامل آن لو رفت. این گوشی قرار است با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی و پردازنده هشت هسته‌ای به فروش رسد. این روزها بسیاری از منابع مختلف می‌گویند همانند گوشی میت ۱۰ لایت که با نام‌های مایمانگ ۶، نوا ۳i و آنر ۹i روانه برخی …

نوشته مشخصات فنی کامل و قیمت هواوی نوا ۳ ای اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

آموزش جامع وردپرس قسمت سی و سوم، کاربران در وردپرس

کاربران در وردپرس

در این آموزش به مبحث کاربران در وردپرس پرداختیم. در وردپرس می‌توان کاربران جدیدی را با نقش‌های مختلف و حق دسترسی‌های متفاوت تعریف کرد. این ویژگی کار را برای کاربران وب سایت و مخصوصا مدیر بسیار راحت می‌کند. کاربران در وردپرس مطمئنا هر کاربر، دارای یک نام کاربری منحصر‌به‌فرد به همراه کلمه عبور است. نقش‌های …

نوشته آموزش جامع وردپرس قسمت سی و سوم، کاربران در وردپرس اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

آیا شارژ کردن گوشی در طول شب کار درستی است؟

شارژ کردن گوشی در طول شب کار

آیا شارژ کردن گوشی در طول شب کار درستی است؟ این یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها برای دارندگان گوشی های موبایل است که در ادامه به آن پاسخ خواهیم داد. بدن شما، خود را در طول شب تازه کرده و برای یک روز کامل آماده می‌کند. چرا این داستان برای تلفن هوشمند نباید این‌گونه باشد؟ زمانی …

نوشته آیا شارژ کردن گوشی در طول شب کار درستی است؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

آخرین مقاله استیون هاوکینگ زمینه کشف جهان‌ های موازی را فراهم می‌کند!

آخرین مقاله استیون هاوکینگ زمینه کشف جهان‌ های موازی را فراهم می‌کند!

آخرین مقاله استیون هاوکینگ در تاریخ ۴ مارس، درست ۱۰ روز پیش از درگذشتش برای یک ژورنال معتبر ارسال شده بود و اینطور که به نظر می‌رسد، اثبات وجود دنیاهای موازی به کمک این مقاله ممکن است. در ساعات اولیه روز ۱۴ مارس ۲۰۱۸، استیون هاوکینگ (Stephen Hawking)، نابغه دنیای فیزیک نظری چشم از جهان …

نوشته آخرین مقاله استیون هاوکینگ زمینه کشف جهان‌ های موازی را فراهم می‌کند! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

اندروید ۹ مانع توسعه اپلیکیشن ها برای اندروید ۴٫۱ و قدیمی‌تر خواهد شد

اندروید 9

اندروید ۹ که فعلا آن را با نام “Android P” می‌شناسیم، مانع ساخت اپلیکیشن ها برای اندروید ۴٫۱ و نسخه‌های قدیمی‌تر می‌شود. اما علت این تصمیم گوگل چیست؟ در حال حاضر مجموعه بسیار بزرگی از اپلیکیشن ها در گوگل پلی وجود دارند که از زمان عرضه تا به امروز و شاید برای چندین سال، به‌روز …

نوشته اندروید ۹ مانع توسعه اپلیکیشن ها برای اندروید ۴٫۱ و قدیمی‌تر خواهد شد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

پاکتی مرموز حاوی ۵۴ دست بریده شده انسان در سیبری پیدا شد!

پاکتی مرموز حاوی 54 دست بریده شده انسان در سیبری پیدا شد!

در هفته‌ای که گذشت ماهیگیری در سیبری یک بسته حاوی تعداد ۲۷ جفت دست بریده شده را به صورت اتفاقی پیدا کرد؛ در کمال شگفتی هنوز کسی اطلاع ندارد که دلیل بریده شدن این تعداد دست انسان چیست! وقتی یکی از ماهیگیران سیبری در روسیه از کنار رودخانه‌ای عبور می‌کرد، به طور تصادفی پاکتی که …

نوشته پاکتی مرموز حاوی ۵۴ دست بریده شده انسان در سیبری پیدا شد! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

آپلود مغز انسان روی کامپیوتر و رسیدن به جاودانگی به روشی مرگ‌بار!

آپلود مغز انسان روی کامپیوتر و رسیدن به جاودانگی به روشی مرگ‌بار!

استارتاپی به نام نکتوم (Nectome) اخیرا فعالیت‌های شگفت‌انگیزی در راستای آپلود مغز انسان روی کامپیوتر و دستیابی به جاودانگی از روشی عجیب را انجام داده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. آیا تا به حال پیش‌آمده که به زندگی ابدی به صورت یک انسان شبیه‌سازی‌شده کامپیوتری فکر کنید؟ جالب است بدانیم که …

نوشته آپلود مغز انسان روی کامپیوتر و رسیدن به جاودانگی به روشی مرگ‌بار! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.